Play the City

>

January 11, 2013

Play the City ontwikkelt nieuwe methoden voor open en interactieve stedenbouw. Wij introduceren methoden zoals city-gaming, digitale publieke vraagstellingen, interactief leren, het gebruik van social media en het co-ontwerpen van de stad in de wereld van ruimtelijke planning en integreren deze applicaties met traditionele architectuur en stedenbouw. Wij werken met steden, woningbouwcorporaties en culturele instellingen om interactieve plannen te genereren samen met de inwoners en ontwikkelaars van de stad.


Klik hier voor meer over het project dat we samen met Play the City ontwikkelen.


[UK]

Play the City invents new methods for interactive city-making. We integrate city gaming, digital public polls, interactive learning, codesign and social networks with traditional architecture and urbanism. We work with cities, housing corporations and cultural organizations to generate interactive and collaborative plans with multiple stakeholders

Play the City foundation, believes that the open cities of the future can be made possible through interactive city games. We see simulation games in the war industry, serious games in education and even medical puzzle-games where the public can join in unfolding proteins. In the entertainment industry, the online roleplaying game World of Warcraft alone has logged a cumulative 5.93 million years of play. Just as other fields are using games so effectively, Play the City, introduces games into the field of city-making.

More info on their project [in Dutch] here.

Leave a Reply