Open Cut Project Presentation

>

December 17, 2009

Open cut 18 December

U I T N O D I G I N G

Sinds oktober werkt de Portugese kunstenares Sara Saco in de KijkRuimte aan de Van der Pekstraat in Amsterdam Noord. In die tijd heeft Sara onderzocht hoe kunstprojecten als de KijkRuimte een relatie kunnen aangaan met de omgeving. Voor haar is het inmiddels duidelijk geworden dat dit alleen kan wanneer er een zichtbare uitwisseling met de buurt plaatsvindt.

Om haar idee in de praktijk te brengen opende Sara een tijdelijke gratis kapsalon voor Amsterdam Noord in de KijkRuimte. Ze heeft gekozen voor deze vorm omdat de kapsalon natuurlijk de plek bij uitstek is om even bij te praten, te roddelen en met elkaar van gedachten te wisselen over de buurt. Deze gesprekken tijdens de Open Cut sessies zijn opgenomen op video.

U bent van harte welkom op de presentatie van Open Cut op vrijdag 18 december vanaf 17.00 uur bij de KijkRuimte aan de Van de Pekstraat 15.

Tijdens de presentatie zijn een aantal van de gesprekken over het veranderende Amsterdam Noord, die zijn gevoerd tijdens de knip sessies, te zien en horen. Ook zal de kunstenares zelf aanwezig zijn om een toelichting te geven op haar project, en ter plekke een aantal bezoekers van een nieuwe coupe en goed gesprek te voorzien.

I N V I T E

Portuguese artist Sara Saco has been working since October at the KijkRuimte on the Van der Pekstraat in Amsterdam North. During this time she has been researching how art projects such as the KijkRuimte can develop a relationship with their surroundings. For her it has become clear that this can only happen when there is a visible exchange with the neighborhood.

In order to bring her idea into practice Sara opened a temporary, free hair salon for Amsterdam North at the KijkRuimte. She has chosen this form of expression because the hair salon is naturally the place to chat, gossip and exchange thoughts with each other about the neighbourhood.

You are kindly invited to join the presentation of Open Cut on Friday December 18th from 17.00 pm onwards at the KijkRuimte, Van de Pekstraat 15.

During the presentation some of the recorded video conversations about Amsterdam North in development will be shown. The artist will be also present to explain her project and offer to some of the visitors a new haircut and a friendly, informal chat.

Leave a Reply