noordsquare

>

October 6, 2012

onzichtbare jongerennetwerken in noord

Sinds januari 2012 is Jana elke zaterdag werkzaam bij KijkRuimte en ze is zojuist gestart met een jongerenproject, waar ze samen met jongeren uit Noord een sociale, digitale map aan het ontwikkelen is. Deze map geeft de sociale structuren in de wijk weer die door de transformatie van de wijk dreigen te verdwijnen. Dit project komt voort uit het onderzoek wat ze in 2011 voor KijkRuimte heeft gedaan.

Voor mijn afstudeeronderzoek in 2011 heb ik me bezig gehouden met een kritisch vraagstuk, wat betreft de bevordering van de sociale cohesie en hoe er wordt omgegaan met de tijdelijkheid van de wijk. Ik heb met verschillende partijen gesproken die allemaal verschillende belangen hebben in de Van der Pekbuurt. Vooral de verhalen van de bewoners waren voor mij heel waardevol. Hierdoor werd mij duidelijk dat er wel degelijke sociale structuren in de wijk aanwezig zijn, alleen zijn ze niet zichtbaar. Ik wou deze structuren zichtbaar maken zodat men kan zien hoe de bewoners de Van der Pekbuurt gebruiken en wat er dreigt vernietigd te worden als de wijk grotendeels wordt getransformeerd.

Voor mijn project werk samen ik met jongeren uit Noord en buurtcentra ‘t Crat en De Valk. Samen met deze jongeren maak ik een digitale, sociale map aan die spelenderwijs wordt ingevuld, dit doen we met behulp van de applicatie Foursquare. Daarnaast komt in KijkRuimte  een fysieke kaart te hangen die gedurende het project wordt ingevuld zodat de belangrijke routes en plekken in noord ook fysiek zichtbaar worden. Op deze manier wordt helder welke plekken in noord voor de jongeren van waarde zijn en dat ze allemaal op hun eigen manier de wijk gebruiken. Daarnaast kunnen we zien waar de jongeren elkaar toevallig treffen of ontmoeten. Het is van belang deze structuren in de wijk transparant te maken zodat duidelijk wordt dat jongeren meer doen dan alleen hangen en waardevolle plekken zichtbaar worden waar we normaal niet bij stilstaan. Momenteel ben ik al van start gegaan met een groep jongeren die aangesloten zijn bij jongerencentrum De Valk, vanaf volgende week zullen de jongeren van ‘t Crat aansluiten.

Gedurende het project zal ik updates plaatsen om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen!

Lees hier meer over mij.

Comments (1)

 

  1. ilovenoord says:

    Spannend en interessant! Hou ons op de hoogte ;)

Leave a Reply