Jana Mol

>

January 9, 2011

Ik ben een vierdejaars student Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool. Ik ben 23, woon in Den Haag en verwacht mijn studie in november 2010 af te ronden.

Tijdens deze studie heb ik me vooral gericht op het domein kunst en cultuur en dit wil ik ook terug laten komen in mijn scriptie, die ik zal toespitsen op KijkRuimte en de van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. In opdracht van KijkRuimte zal ik de komende vier maanden onderzoek doen in de van der Pekbuurt naar het proces van gentrificatie en de betekenis van sociale cohesie anno 2010. Daarnaast zal ik kijken hoe ik de kunst kan betrekken bij de wijk en wat voor invloed dat heeft. Aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en enquêtes zal ik uiteindelijk tot een advies komen, wat KijkRuimte moet ondersteunen in het verbeteren van het sociaal weefsel in Amsterdam Noord door middel van kunstzinnige invullingen. Om mijn onderzoeksproces zo openbaar mogelijk te maken zal ik de komende vier maanden mijn bevindingen posten op deze site. Reacties in welke vorm dan ook zijn meer dan welkom en kunnen zorgen voor nieuwe input wat het onderzoek ten goede kan komen.

Zodat jullie beetje een idee krijgen van wat ik van plan ben, heb ik hier een opzet gemaakt van het onderzoek en hoe ik het ga aanpakken de komende maanden. Deze opzet beschrijft het proces en welke middelen ik ga gebruiken om tot een goed advies te komen. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben bij het lezen van mijn stukken en ik ben benieuwd naar de reacties!

Aan de hand van het afstuderen is het de bedoeling dat je als aankomende CMV professional voor een externe opdrachtgever een onderzoek uitvoer wat moet leiden tot een adviesrapport. Het is de bedoeling een probleemstelling te formuleren die van toepassing is op het CMV werkveld.

Ik heb gekozen voor een opdrachtgever die zich bevind in het domein kunst en cultuur. KijkRuimte is een cultureel onderzoeksplatform die is gevestigd in Amsterdam Noord, de van der Pekbuurt. De instelling biedt een werk en woonplek voor (internationale) kunstenaars die zich gaan bezig houden met verschillende kunstzinnige projecten in de van der Pekbuurt. KijkRuimte wil graag een bijdrage leveren aan de wijk op cultureel gebied nu de wijk een proces doorgaat van gentrificatie.

In dit onderzoeksopzet zal ik KijkRuimte omschrijven en verantwoorden waarom deze instelling voldoet aan de aspecten van het CMV werkveld. Daarnaast heb ik vraagstellingen geformuleerd en zullen die de rode draad vormen van het onderzoek. De onderwerpen zoals sociale cohesie, de tussentijd en stadswijken die in het proces van transformatie zitten komen aan bod in het onderzoek en de opzet. Ik zal ook toelichten hoe en wanneer ik te werk zal gaan.

Deze opzet moet het startsein geven voor het onderzoek en ten waarmee ik mijn opleiding afsluit.

Jana Mol, Den Haag juni 2010

Leave a Reply