A Detective Story About Noord

>

October 25, 2011


[Nederlands onderaan]

A Detective Story About Amsterdam Noord: Workshop and film

Van der Pekstraat is being renovated. Yet some of the residents who have lived in Noord for years face having to move. With social funding cut backs in Nederland, the future is unsure for everyone, especially for those living in neighbourhoods that are under construction. How will these changes impact our daily lives, relationships and the future? Will the city where we live still belong to us? How can we feel ‘at home’ here?

This workshop is a ‘detective’ process of exploring the effects of city renewal on our feelings of belonging. People are invited to bring a piece of clothing from their wardrobe which they will stitch and craft. This is a process that reveals our personal feelings, which can be interpreted through the clothes to tell a story. At the end of the workshop we will make a film using these different stories under the theme: ‘Do I feel at Home?’

  • The Workshop will take place at KijkRuimte, 34 Van der Pekstraat, second half of November. If you would like to join, mail us at kijkruimte@gmail.com
  • Bring one or two items of clothing with you. (That you don’t mind turning into ‘art’!)
  • Everyone, men, women and children are welcome.
  • Participation is free!

*Participation in the film is not manditory. No personal details will be revealed in the film.

For more information: factoryoffoundclothes.org

Check out the project’s dairy here!

 

A Detective Story About Amsterdam Noord: Workshop en film

De Van der Pekbuurt wordt vernieuwd. Sommige bewoners die al jaren in Noord hebben gewoond moeten waarschijnlijk verhuizen. Met de bezuiniging in Nederland is de toekomst is onzeker voor iedereen, vooral voor degenen wiens buurt wordt gesloopt. Hoe gaat deze veranderingen onze dagelijkse leven, relaties en de toekomst beinvloeden? Is de stad nog van ons? Hoe voelen we hier ‘thuis’?

Deze workshop is een ‘detective’ een proces van onderzoek naar het effect van stadsverandering op ons ‘thuis-gevoel’. Mensen zijn uitgenodigt om een stuk kleding uit hun garderobe mee te nemen en erop te naaien en knutselen. Dit is een proces dat onze persoonlijke gevoelens openbaart, gevoelens die geinterpreteerd door de kleding kunnen worden en tot een verhaal gemaakt. Aan het eind van de workshop maken we een film van deze verschillende verhalen met het thema: ‘Voel ik me thuis?’

  • De workshop vindt plaats bij KijkRuimte 34 Van der Pekstraat, eind november. Als je mee wilt doen mail kijkruimte@gmail.com
  • Breng een of twee stukken kleding. (Die je tot ‘kunst’ kan maken!)
  • Iedereen -mannen, vrouwen en kinderen zijn van hart welkom.
  • Deelname is gratis!

*Workshop deelnemers zijn niet verplicht om gefilmd te worden. Geen persoonlijke details worden verfilmd.

Bekijk hier het project dagboek!


Possible film locations
Leave a Reply